Σταθμός μέτρησης σωματιδίων PM10 Χανίων
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης

PM10 concentration meter at Chania
Provided by the National Observatory of Athens
Hosted by the School of Environmental Engineering, Technical University of Crete

Υψόμετρο/Elevation: 130 m
The station is offline since: 2020-05-04 15:50
Current Conditions
as per 15:50 UTC, 2020-05-04
Concentration PM10
Συγκέντρωση PM10
555.3 μg/m³
Temperature
Θερμοκρασία
16.7 °C
Humidity
Υγρασία
84.8 %
Barometer
Βαρόμετρο
1004.6 hPa
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Concentration
Low Concentration
2143.3 μg/m³
56.4 μg/m³
High Temperature
Low Temperature
22.8 °C
16.3 °C
High Humidity
Low Humidity
85.6 %
68.1 %
High Barometer
Low Barometer
1005 hPa
1001.7 hPa
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
PM10 (μg/m³) on 2020-05-04 15:50 17:50 19:50 21:50 23:50 01:50 03:50 05:50 07:50 09:50 11:50 13:50 15:50 56 265 474 682 891 1100 1309 1518 1726 1935 2144
Temperature (℃) on 2020-05-04 15:50 17:50 19:50 21:50 23:50 01:50 03:50 05:50 07:50 09:50 11:50 13:50 15:50 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Relative Humidity (%) on 2020-05-04 15:50 17:50 19:50 21:50 23:50 01:50 03:50 05:50 07:50 09:50 11:50 13:50 15:50 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Barometric Pressure (hPa) on 2020-05-04 15:50 17:50 19:50 21:50 23:50 01:50 03:50 05:50 07:50 09:50 11:50 13:50 15:50 1000 1001 1001 1002 1002 1003 1004 1004 1005 1005 1006