Σταθμός μέτρησης σωματιδίων PM10 Χανίων
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης

PM10 concentration meter at Chania
Provided by the National Observatory of Athens
Hosted by the School of Environmental Engineering, Technical University of Crete

Υψόμετρο/Elevation: 130 m
Current Conditions
as per 00:40 UTC, 2018-09-20
Concentration PM10
Συγκέντρωση PM10
6.3 μg/m³
Temperature
Θερμοκρασία
19.3 °C
Humidity
Υγρασία
87.4 %
Barometer
Βαρόμετρο
1009.1 hPa
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Concentration
Low Concentration
29.8 μg/m³
0.1 μg/m³
High Temperature
Low Temperature
26.7 °C
18.7 °C
High Humidity
Low Humidity
91.4 %
61.3 %
High Barometer
Low Barometer
1010.9 hPa
1008.3 hPa
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
PM10 (μg/m³) on 2018-09-20 00:40 02:40 04:40 06:40 08:40 10:40 12:40 14:40 16:40 18:40 20:40 22:40 00:40 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Temperature (℃) on 2018-09-20 00:40 02:40 04:40 06:40 08:40 10:40 12:40 14:40 16:40 18:40 20:40 22:40 00:40 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Relative Humidity (%) on 2018-09-20 00:40 02:40 04:40 06:40 08:40 10:40 12:40 14:40 16:40 18:40 20:40 22:40 00:40 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Barometric Pressure (hPa) on 2018-09-20 00:40 02:40 04:40 06:40 08:40 10:40 12:40 14:40 16:40 18:40 20:40 22:40 00:40 1008 1008 1009 1009 1010 1010 1010 1011 1011 1012 1012