Σταθμός μέτρησης σωματιδίων PM10 Χανίων
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης

PM10 concentration meter at Chania
Provided by the National Observatory of Athens
Hosted by the School of Environmental Engineering, Technical University of Crete

Υψόμετρο/Elevation: 130 m
The station is offline since: 2018-11-07 07:00
Current Conditions
as per 07:00 UTC, 2018-11-07
Concentration PM10
Συγκέντρωση PM10
7.4 μg/m³
Temperature
Θερμοκρασία
21 °C
Humidity
Υγρασία
67.4 %
Barometer
Βαρόμετρο
71.9 hPa
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Concentration
Low Concentration
7.4 μg/m³
7.4 μg/m³
High Temperature
Low Temperature
21.4 °C
14.2 °C
High Humidity
Low Humidity
94.5 %
67.2 %
High Barometer
Low Barometer
75.1 hPa
66.1 hPa
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
PM10 (μg/m³) on 2018-11-07 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 -3 -1 1 3 5 7 9 11 13 15 17
Temperature (℃) on 2018-11-07 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
Relative Humidity (%) on 2018-11-07 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Barometric Pressure (hPa) on 2018-11-07 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76