Σταθμός μέτρησης σωματιδίων PM10 Χανίων
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης

PM10 concentration meter at Chania
Provided by the National Observatory of Athens
Hosted by the School of Environmental Engineering, Technical University of Crete

Υψόμετρο/Elevation: 130 m
Current Conditions
as per 17:05 UTC, 2019-12-05
Concentration PM10
Συγκέντρωση PM10
4.7 μg/m³
Temperature
Θερμοκρασία
13.2 °C
Humidity
Υγρασία
76 %
Barometer
Βαρόμετρο
1021.9 hPa
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Concentration
Low Concentration
23.4 μg/m³
0.2 μg/m³
High Temperature
Low Temperature
15.6 °C
13 °C
High Humidity
Low Humidity
100 %
73.2 %
High Barometer
Low Barometer
1022.3 hPa
1017 hPa
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
PM10 (μg/m³) on 2019-12-05 17:05 19:05 21:05 23:05 01:05 03:05 05:05 07:05 09:05 11:05 13:05 15:05 17:05 -3 -0 2 5 8 11 13 16 19 21 24
Temperature (℃) on 2019-12-05 17:05 19:05 21:05 23:05 01:05 03:05 05:05 07:05 09:05 11:05 13:05 15:05 17:05 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Relative Humidity (%) on 2019-12-05 17:05 19:05 21:05 23:05 01:05 03:05 05:05 07:05 09:05 11:05 13:05 15:05 17:05 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Barometric Pressure (hPa) on 2019-12-05 17:05 19:05 21:05 23:05 01:05 03:05 05:05 07:05 09:05 11:05 13:05 15:05 17:05 1016 1017 1018 1018 1019 1020 1021 1022 1022 1023 1024