Σταθμός μέτρησης σωματιδίων PM10 Χανίων
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης

PM10 concentration meter at Chania
Provided by the National Observatory of Athens
Hosted by the School of Environmental Engineering, Technical University of Crete

Υψόμετρο/Elevation: 130 m
The station is offline since: 2018-11-20 11:20
Current Conditions
as per 11:20 UTC, 2018-11-20
Concentration PM10
Συγκέντρωση PM10
0 μg/m³
Temperature
Θερμοκρασία
24.9 °C
Humidity
Υγρασία
64.4 %
Barometer
Βαρόμετρο
67.3 hPa
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Concentration
Low Concentration
0 μg/m³
0 μg/m³
High Temperature
Low Temperature
25.3 °C
15 °C
High Humidity
Low Humidity
100 %
58.1 %
High Barometer
Low Barometer
73.3 hPa
61.7 hPa
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
PM10 (μg/m³) on 2018-11-20 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 21:20 23:20 01:20 03:20 05:20 07:20 09:20 11:20 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
Temperature (℃) on 2018-11-20 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 21:20 23:20 01:20 03:20 05:20 07:20 09:20 11:20 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
Relative Humidity (%) on 2018-11-20 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 21:20 23:20 01:20 03:20 05:20 07:20 09:20 11:20 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Barometric Pressure (hPa) on 2018-11-20 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 21:20 23:20 01:20 03:20 05:20 07:20 09:20 11:20 60 61 63 64 66 67 68 70 71 73 74