Σταθμός μέτρησης σωματιδίων PM10 Χανίων
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης

PM10 concentration meter at Chania
Provided by the National Observatory of Athens
Hosted by the School of Environmental Engineering, Technical University of Crete

Υψόμετρο/Elevation: 130 m
The station is offline since: 2019-12-28 05:10
Current Conditions
as per 05:10 UTC, 2019-12-28
Concentration PM10
Συγκέντρωση PM10
0.5 μg/m³
Temperature
Θερμοκρασία
9.9 °C
Humidity
Υγρασία
99.9 %
Barometer
Βαρόμετρο
1010.7 hPa
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Concentration
Low Concentration
31.1 μg/m³
0 μg/m³
High Temperature
Low Temperature
17.7 °C
9.2 °C
High Humidity
Low Humidity
99.9 %
56.4 %
High Barometer
Low Barometer
1015.5 hPa
1010.3 hPa
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
PM10 (μg/m³) on 2019-12-28 05:10 07:10 09:10 11:10 13:10 15:10 17:10 19:10 21:10 23:10 01:10 03:10 05:10 0 3 6 10 13 16 19 22 26 29 32
Temperature (℃) on 2019-12-28 05:10 07:10 09:10 11:10 13:10 15:10 17:10 19:10 21:10 23:10 01:10 03:10 05:10 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Relative Humidity (%) on 2019-12-28 05:10 07:10 09:10 11:10 13:10 15:10 17:10 19:10 21:10 23:10 01:10 03:10 05:10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Barometric Pressure (hPa) on 2019-12-28 05:10 07:10 09:10 11:10 13:10 15:10 17:10 19:10 21:10 23:10 01:10 03:10 05:10 1010 1011 1011 1012 1012 1013 1014 1014 1015 1015 1016