Σταθμός μέτρησης σωματιδίων PM10 Χανίων
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης

PM10 concentration meter at Chania
Provided by the National Observatory of Athens
Hosted by the School of Environmental Engineering, Technical University of Crete

Υψόμετρο/Elevation: 130 m
Current Conditions
as per 02:25 UTC, 2019-10-23
Concentration PM10
Συγκέντρωση PM10
19.4 μg/m³
Temperature
Θερμοκρασία
19.1 °C
Humidity
Υγρασία
95.2 %
Barometer
Βαρόμετρο
1013.9 hPa
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Concentration
Low Concentration
53.8 μg/m³
0.9 μg/m³
High Temperature
Low Temperature
25 °C
17.7 °C
High Humidity
Low Humidity
96.5 %
65.3 %
High Barometer
Low Barometer
1015.9 hPa
1013.5 hPa
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
PM10 (μg/m³) on 2019-10-23 02:25 04:25 06:25 08:25 10:25 12:25 14:25 16:25 18:25 20:25 22:25 00:25 02:25 0 5 11 16 22 27 32 38 43 49 54
Temperature (℃) on 2019-10-23 02:25 04:25 06:25 08:25 10:25 12:25 14:25 16:25 18:25 20:25 22:25 00:25 02:25 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Relative Humidity (%) on 2019-10-23 02:25 04:25 06:25 08:25 10:25 12:25 14:25 16:25 18:25 20:25 22:25 00:25 02:25 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Barometric Pressure (hPa) on 2019-10-23 02:25 04:25 06:25 08:25 10:25 12:25 14:25 16:25 18:25 20:25 22:25 00:25 02:25 1012 1012 1013 1013 1014 1014 1014 1015 1015 1016 1016