Σταθμός μέτρησης σωματιδίων PM10 Χανίων
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης

PM10 concentration meter at Chania
Provided by the National Observatory of Athens
Hosted by the School of Environmental Engineering, Technical University of Crete

Υψόμετρο/Elevation: 130 m
The station is offline since: 2019-01-29 11:30
Current Conditions
as per 11:30 UTC, 2019-01-29
Concentration PM10
Συγκέντρωση PM10
0 μg/m³
Temperature
Θερμοκρασία
16.8 °C
Humidity
Υγρασία
60.1 %
Barometer
Βαρόμετρο
0.0 hPa
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Concentration
Low Concentration
0 μg/m³
0 μg/m³
High Temperature
Low Temperature
17.2 °C
14.8 °C
High Humidity
Low Humidity
73.1 %
60.1 %
High Barometer
Low Barometer
0 hPa
0 hPa
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
PM10 (μg/m³) on 2019-01-29 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
Temperature (℃) on 2019-01-29 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 0 3 5 8 10 13 15 18 20 23 25
Relative Humidity (%) on 2019-01-29 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Barometric Pressure (hPa) on 2019-01-29 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10