Σταθμός μέτρησης σωματιδίων PM10 Χανίων
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης

PM10 concentration meter at Chania
Provided by the National Observatory of Athens
Hosted by the School of Environmental Engineering, Technical University of Crete

Υψόμετρο/Elevation: 130 m
Current Conditions
as per 06:00 UTC, 2019-06-26
Concentration PM10
Συγκέντρωση PM10
38.3 μg/m³
Temperature
Θερμοκρασία
26.1 °C
Humidity
Υγρασία
86.8 %
Barometer
Βαρόμετρο
1011.9 hPa
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Concentration
Low Concentration
59.6 μg/m³
0 μg/m³
High Temperature
Low Temperature
30.7 °C
24 °C
High Humidity
Low Humidity
92.4 %
64.9 %
High Barometer
Low Barometer
1011.9 hPa
1009.1 hPa
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
PM10 (μg/m³) on 2019-06-26 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
Temperature (℃) on 2019-06-26 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Relative Humidity (%) on 2019-06-26 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Barometric Pressure (hPa) on 2019-06-26 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 1008 1008 1009 1009 1010 1010 1010 1011 1011 1012 1012