Σταθμός μέτρησης σωματιδίων PM10 Χανίων
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης

PM10 concentration meter at Chania
Provided by the National Observatory of Athens
Hosted by the School of Environmental Engineering, Technical University of Crete

Υψόμετρο/Elevation: 130 m
Current Conditions
as per 22:05 UTC, 2019-08-23
Concentration PM10
Συγκέντρωση PM10
25.7 μg/m³
Temperature
Θερμοκρασία
24 °C
Humidity
Υγρασία
89.1 %
Barometer
Βαρόμετρο
1011.0 hPa
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Concentration
Low Concentration
56.1 μg/m³
7.1 μg/m³
High Temperature
Low Temperature
30.9 °C
23.8 °C
High Humidity
Low Humidity
89.1 %
57.9 %
High Barometer
Low Barometer
1013.1 hPa
1011 hPa
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
PM10 (μg/m³) on 2019-08-23 22:05 00:05 02:05 04:05 06:05 08:05 10:05 12:05 14:05 16:05 18:05 20:05 22:05 6 11 16 22 27 32 37 42 48 53 58
Temperature (℃) on 2019-08-23 22:05 00:05 02:05 04:05 06:05 08:05 10:05 12:05 14:05 16:05 18:05 20:05 22:05 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Relative Humidity (%) on 2019-08-23 22:05 00:05 02:05 04:05 06:05 08:05 10:05 12:05 14:05 16:05 18:05 20:05 22:05 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Barometric Pressure (hPa) on 2019-08-23 22:05 00:05 02:05 04:05 06:05 08:05 10:05 12:05 14:05 16:05 18:05 20:05 22:05 1010 1010 1011 1011 1012 1012 1012 1013 1013 1014 1014