Σταθμός μέτρησης σωματιδίων PM10 Μεθώνης Μεσσηνίας
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία: Navarino Environmental Observatory (NEO)

PM10 concentration meter at Methoni
Provided by the National Observatory of Athens
Hosted by the Navarino Environmental Observatory (NEO)

Υψόμετρο/Elevation: 40 m
The station is offline since: 2019-10-07 13:40
Current Conditions
as per 13:40 UTC, 2019-10-07
Concentration PM10
Συγκέντρωση PM10
18.9 μg/m³
Temperature
Θερμοκρασία
26.5 °C
Humidity
Υγρασία
66.9 %
Barometer
Βαρόμετρο
990.6 hPa
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Concentration
Low Concentration
34.7 μg/m³
0.1 μg/m³
High Temperature
Low Temperature
28.5 °C
20.2 °C
High Humidity
Low Humidity
91.2 %
55.1 %
High Barometer
Low Barometer
995.8 hPa
989.7 hPa
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
PM10 (μg/m³) on 2019-10-07 13:40 15:40 17:40 19:40 21:40 23:40 01:40 03:40 05:40 07:40 09:40 11:40 13:40 0 4 7 11 14 18 22 25 29 32 36
Temperature (℃) on 2019-10-07 13:40 15:40 17:40 19:40 21:40 23:40 01:40 03:40 05:40 07:40 09:40 11:40 13:40 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
Relative Humidity (%) on 2019-10-07 13:40 15:40 17:40 19:40 21:40 23:40 01:40 03:40 05:40 07:40 09:40 11:40 13:40 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Barometric Pressure (hPa) on 2019-10-07 13:40 15:40 17:40 19:40 21:40 23:40 01:40 03:40 05:40 07:40 09:40 11:40 13:40 988 989 990 990 991 992 993 994 994 995 996