Σταθμός μέτρησης σωματιδίων PM10 Μεθώνης Μεσσηνίας
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία: Navarino Environmental Observatory (NEO)

PM10 concentration meter at Methoni
Provided by the National Observatory of Athens
Hosted by the Navarino Environmental Observatory (NEO)

Υψόμετρο/Elevation: 40 m
Current Conditions
as per 12:20 UTC, 2024-05-29
Concentration PM10
Συγκέντρωση PM10
8.3 μg/m³
Temperature
Θερμοκρασία
23.5 °C
Humidity
Υγρασία
89.8 %
Barometer
Βαρόμετρο
1005.1 hPa
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Concentration
Low Concentration
32.7 μg/m³
0.1 μg/m³
High Temperature
Low Temperature
24 °C
15.6 °C
High Humidity
Low Humidity
93.2 %
87 %
High Barometer
Low Barometer
1008.1 hPa
1005 hPa
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
PM10 (μg/m³) on 2024-05-29 12:20 14:20 16:20 18:20 20:20 22:20 00:20 02:20 04:20 06:20 08:20 10:20 12:20 0 3 7 10 14 17 20 24 27 31 34
Temperature (℃) on 2024-05-29 12:20 14:20 16:20 18:20 20:20 22:20 00:20 02:20 04:20 06:20 08:20 10:20 12:20 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Relative Humidity (%) on 2024-05-29 12:20 14:20 16:20 18:20 20:20 22:20 00:20 02:20 04:20 06:20 08:20 10:20 12:20 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Barometric Pressure (hPa) on 2024-05-29 12:20 14:20 16:20 18:20 20:20 22:20 00:20 02:20 04:20 06:20 08:20 10:20 12:20 1004 1005 1005 1006 1006 1007 1008 1008 1009 1009 1010