Σταθμός μέτρησης σωματιδίων PM10 Μεθώνης Μεσσηνίας
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία: Navarino Environmental Observatory (NEO)

PM10 concentration meter at Methoni
Provided by the National Observatory of Athens
Hosted by the Navarino Environmental Observatory (NEO)

Υψόμετρο/Elevation: 40 m
The station is offline since: 2021-12-10 09:45
Current Conditions
as per 09:45 UTC, 2021-12-10
Concentration PM10
Συγκέντρωση PM10
0 μg/m³
Temperature
Θερμοκρασία
17.5 °C
Humidity
Υγρασία
52.3 %
Barometer
Βαρόμετρο
1004.5 hPa
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Concentration
Low Concentration
0 μg/m³
0 μg/m³
High Temperature
Low Temperature
21.3 °C
12.5 °C
High Humidity
Low Humidity
90.1 %
52.3 %
High Barometer
Low Barometer
1006.9 hPa
1003.3 hPa
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
PM10 (μg/m³) on 2021-12-10 09:45 11:45 13:45 15:45 17:45 19:45 21:45 23:45 01:45 03:45 05:45 07:45 09:45 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
Temperature (℃) on 2021-12-10 09:45 11:45 13:45 15:45 17:45 19:45 21:45 23:45 01:45 03:45 05:45 07:45 09:45 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
Relative Humidity (%) on 2021-12-10 09:45 11:45 13:45 15:45 17:45 19:45 21:45 23:45 01:45 03:45 05:45 07:45 09:45 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Barometric Pressure (hPa) on 2021-12-10 09:45 11:45 13:45 15:45 17:45 19:45 21:45 23:45 01:45 03:45 05:45 07:45 09:45 1002 1003 1003 1004 1004 1005 1006 1006 1007 1007 1008