Σταθμός μέτρησης σωματιδίων PM10 Μεθώνης Μεσσηνίας
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία: Navarino Environmental Observatory (NEO)

PM10 concentration meter at Methoni
Provided by the National Observatory of Athens
Hosted by the Navarino Environmental Observatory (NEO)

Υψόμετρο/Elevation: 40 m
Current Conditions
as per 13:35 UTC, 2019-08-23
Concentration PM10
Συγκέντρωση PM10
27.2 μg/m³
Temperature
Θερμοκρασία
34.1 °C
Humidity
Υγρασία
47.1 %
Barometer
Βαρόμετρο
1000.6 hPa
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Concentration
Low Concentration
79.1 μg/m³
0.2 μg/m³
High Temperature
Low Temperature
39.1 °C
25.4 °C
High Humidity
Low Humidity
73.2 %
18.8 %
High Barometer
Low Barometer
1003.9 hPa
1000.5 hPa
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
PM10 (μg/m³) on 2019-08-23 13:35 15:35 17:35 19:35 21:35 23:35 01:35 03:35 05:35 07:35 09:35 11:35 13:35 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
Temperature (℃) on 2019-08-23 13:35 15:35 17:35 19:35 21:35 23:35 01:35 03:35 05:35 07:35 09:35 11:35 13:35 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41
Relative Humidity (%) on 2019-08-23 13:35 15:35 17:35 19:35 21:35 23:35 01:35 03:35 05:35 07:35 09:35 11:35 13:35 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Barometric Pressure (hPa) on 2019-08-23 13:35 15:35 17:35 19:35 21:35 23:35 01:35 03:35 05:35 07:35 09:35 11:35 13:35 1000 1000 1001 1001 1002 1002 1002 1003 1003 1004 1004