Σταθμός μέτρησης σωματιδίων PM10 Μεθώνης Μεσσηνίας
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία: Navarino Environmental Observatory (NEO)

PM10 concentration meter at Methoni
Provided by the National Observatory of Athens
Hosted by the Navarino Environmental Observatory (NEO)

Υψόμετρο/Elevation: 40 m
Current Conditions
as per 08:40 UTC, 2020-07-06
Concentration PM10
Συγκέντρωση PM10
14.2 μg/m³
Temperature
Θερμοκρασία
30.6 °C
Humidity
Υγρασία
81.5 %
Barometer
Βαρόμετρο
150.5 hPa
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Concentration
Low Concentration
14.2 μg/m³
14.2 μg/m³
High Temperature
Low Temperature
32.7 °C
23.2 °C
High Humidity
Low Humidity
85.6 %
75.5 %
High Barometer
Low Barometer
176.9 hPa
149.6 hPa
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
PM10 (μg/m³) on 2020-07-06 08:40 10:40 12:40 14:40 16:40 18:40 20:40 22:40 00:40 02:40 04:40 06:40 08:40 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Temperature (℃) on 2020-07-06 08:40 10:40 12:40 14:40 16:40 18:40 20:40 22:40 00:40 02:40 04:40 06:40 08:40 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37
Relative Humidity (%) on 2020-07-06 08:40 10:40 12:40 14:40 16:40 18:40 20:40 22:40 00:40 02:40 04:40 06:40 08:40 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Barometric Pressure (hPa) on 2020-07-06 08:40 10:40 12:40 14:40 16:40 18:40 20:40 22:40 00:40 02:40 04:40 06:40 08:40 148 151 154 157 160 163 166 169 172 175 178