Σταθμός μέτρησης σωματιδίων PM10 Μεθώνης Μεσσηνίας
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία: Navarino Environmental Observatory (NEO)

PM10 concentration meter at Methoni
Provided by the National Observatory of Athens
Hosted by the Navarino Environmental Observatory (NEO)

Υψόμετρο/Elevation: 40 m
Current Conditions
as per 13:35 UTC, 2020-09-29
Concentration PM10
Συγκέντρωση PM10
21.9 μg/m³
Temperature
Θερμοκρασία
26.7 °C
Humidity
Υγρασία
79 %
Barometer
Βαρόμετρο
1007.7 hPa
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Concentration
Low Concentration
55.7 μg/m³
0.1 μg/m³
High Temperature
Low Temperature
28.3 °C
23.3 °C
High Humidity
Low Humidity
79 %
74.9 %
High Barometer
Low Barometer
1009.8 hPa
1006.6 hPa
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
PM10 (μg/m³) on 2020-09-29 13:35 15:35 17:35 19:35 21:35 23:35 01:35 03:35 05:35 07:35 09:35 11:35 13:35 0 6 11 17 22 28 34 39 45 50 56
Temperature (℃) on 2020-09-29 13:35 15:35 17:35 19:35 21:35 23:35 01:35 03:35 05:35 07:35 09:35 11:35 13:35 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
Relative Humidity (%) on 2020-09-29 13:35 15:35 17:35 19:35 21:35 23:35 01:35 03:35 05:35 07:35 09:35 11:35 13:35 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Barometric Pressure (hPa) on 2020-09-29 13:35 15:35 17:35 19:35 21:35 23:35 01:35 03:35 05:35 07:35 09:35 11:35 13:35 1006 1006 1007 1007 1008 1008 1008 1009 1009 1010 1010