Σταθμός μέτρησης σωματιδίων PM10 Μεθώνης Μεσσηνίας
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία: Navarino Environmental Observatory (NEO)

PM10 concentration meter at Methoni
Provided by the National Observatory of Athens
Hosted by the Navarino Environmental Observatory (NEO)

Υψόμετρο/Elevation: 40 m
Current Conditions
as per 16:45 UTC, 2021-07-28
Concentration PM10
Συγκέντρωση PM10
258.4 μg/m³
Temperature
Θερμοκρασία
-33.1 °C
Humidity
Υγρασία
50 %
Barometer
Βαρόμετρο
1004.5 hPa
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Concentration
Low Concentration
323.5 μg/m³
0.8 μg/m³
High Temperature
Low Temperature
-33.1 °C
-33.1 °C
High Humidity
Low Humidity
54.6 %
38.6 %
High Barometer
Low Barometer
1007.4 hPa
1003.4 hPa
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
PM10 (μg/m³) on 2021-07-28 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 0 32 65 97 130 162 194 227 259 292 324
Temperature (℃) on 2021-07-28 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 -44.0 -42.0 -40.0 -38.0 -36.0 -34.0 -32.0 -30.0 -28.0 -26.0 -24.0
Relative Humidity (%) on 2021-07-28 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Barometric Pressure (hPa) on 2021-07-28 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 1002 1003 1003 1004 1004 1005 1006 1006 1007 1007 1008