Σταθμός μέτρησης σωματιδίων PM10 Μεθώνης Μεσσηνίας
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία: Navarino Environmental Observatory (NEO)

PM10 concentration meter at Methoni
Provided by the National Observatory of Athens
Hosted by the Navarino Environmental Observatory (NEO)

Υψόμετρο/Elevation: 40 m
The station has not updated since: 2019-04-16 20:50
Current Conditions
as per 20:50 UTC, 2019-04-16
Concentration PM10
Συγκέντρωση PM10
13 μg/m³
Temperature
Θερμοκρασία
14.1 °C
Humidity
Υγρασία
79.2 %
Barometer
Βαρόμετρο
1007.4 hPa
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Concentration
Low Concentration
79 μg/m³
0.2 μg/m³
High Temperature
Low Temperature
21.5 °C
12.3 °C
High Humidity
Low Humidity
86.9 %
49.3 %
High Barometer
Low Barometer
1008.5 hPa
1001.4 hPa
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
PM10 (μg/m³) on 2019-04-16 20:50 22:50 00:50 02:50 04:50 06:50 08:50 10:50 12:50 14:50 16:50 18:50 20:50 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
Temperature (℃) on 2019-04-16 20:50 22:50 00:50 02:50 04:50 06:50 08:50 10:50 12:50 14:50 16:50 18:50 20:50 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
Relative Humidity (%) on 2019-04-16 20:50 22:50 00:50 02:50 04:50 06:50 08:50 10:50 12:50 14:50 16:50 18:50 20:50 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Barometric Pressure (hPa) on 2019-04-16 20:50 22:50 00:50 02:50 04:50 06:50 08:50 10:50 12:50 14:50 16:50 18:50 20:50 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010