Σταθμός μέτρησης σωματιδίων PM10 Μεθώνης Μεσσηνίας
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία: Navarino Environmental Observatory (NEO)

PM10 concentration meter at Methoni
Provided by the National Observatory of Athens
Hosted by the Navarino Environmental Observatory (NEO)

Υψόμετρο/Elevation: 40 m
Current Conditions
as per 17:20 UTC, 2019-12-05
Concentration PM10
Συγκέντρωση PM10
20.2 μg/m³
Temperature
Θερμοκρασία
17.3 °C
Humidity
Υγρασία
71.8 %
Barometer
Βαρόμετρο
1007.1 hPa
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Concentration
Low Concentration
54.4 μg/m³
0.4 μg/m³
High Temperature
Low Temperature
22.7 °C
14.7 °C
High Humidity
Low Humidity
76 %
45.7 %
High Barometer
Low Barometer
1007.4 hPa
1001.8 hPa
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
PM10 (μg/m³) on 2019-12-05 17:20 19:20 21:20 23:20 01:20 03:20 05:20 07:20 09:20 11:20 13:20 15:20 17:20 0 6 11 17 22 28 34 39 45 50 56
Temperature (℃) on 2019-12-05 17:20 19:20 21:20 23:20 01:20 03:20 05:20 07:20 09:20 11:20 13:20 15:20 17:20 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Relative Humidity (%) on 2019-12-05 17:20 19:20 21:20 23:20 01:20 03:20 05:20 07:20 09:20 11:20 13:20 15:20 17:20 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Barometric Pressure (hPa) on 2019-12-05 17:20 19:20 21:20 23:20 01:20 03:20 05:20 07:20 09:20 11:20 13:20 15:20 17:20 1000 1001 1002 1002 1003 1004 1005 1006 1006 1007 1008