Σταθμός μέτρησης σωματιδίων PM10 Μεθώνης Μεσσηνίας
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία: Navarino Environmental Observatory (NEO)

PM10 concentration meter at Methoni
Provided by the National Observatory of Athens
Hosted by the Navarino Environmental Observatory (NEO)

Υψόμετρο/Elevation: 40 m
Current Conditions
as per 17:45 UTC, 2020-03-28
Concentration PM10
Συγκέντρωση PM10
21.5 μg/m³
Temperature
Θερμοκρασία
15.9 °C
Humidity
Υγρασία
69.6 %
Barometer
Βαρόμετρο
994.3 hPa
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Concentration
Low Concentration
39.6 μg/m³
1 μg/m³
High Temperature
Low Temperature
19.9 °C
10.8 °C
High Humidity
Low Humidity
85.3 %
66.7 %
High Barometer
Low Barometer
996.9 hPa
993.4 hPa
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
PM10 (μg/m³) on 2020-03-28 17:45 19:45 21:45 23:45 01:45 03:45 05:45 07:45 09:45 11:45 13:45 15:45 17:45 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Temperature (℃) on 2020-03-28 17:45 19:45 21:45 23:45 01:45 03:45 05:45 07:45 09:45 11:45 13:45 15:45 17:45 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
Relative Humidity (%) on 2020-03-28 17:45 19:45 21:45 23:45 01:45 03:45 05:45 07:45 09:45 11:45 13:45 15:45 17:45 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Barometric Pressure (hPa) on 2020-03-28 17:45 19:45 21:45 23:45 01:45 03:45 05:45 07:45 09:45 11:45 13:45 15:45 17:45 992 993 993 994 994 995 996 996 997 997 998