Σταθμός μέτρησης σωματιδίων PM10 Μεθώνης Μεσσηνίας
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία: Navarino Environmental Observatory (NEO)

PM10 concentration meter at Methoni
Provided by the National Observatory of Athens
Hosted by the Navarino Environmental Observatory (NEO)

Υψόμετρο/Elevation: 40 m
Current Conditions
as per 22:00 UTC, 2021-10-19
Concentration PM10
Συγκέντρωση PM10
7.6 μg/m³
Temperature
Θερμοκρασία
16.9 °C
Humidity
Υγρασία
88.2 %
Barometer
Βαρόμετρο
1018.0 hPa
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Concentration
Low Concentration
34.9 μg/m³
0 μg/m³
High Temperature
Low Temperature
25.8 °C
15.4 °C
High Humidity
Low Humidity
91.7 %
49.8 %
High Barometer
Low Barometer
1018.4 hPa
1013.5 hPa
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
PM10 (μg/m³) on 2021-10-19 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0 4 7 11 14 18 22 25 29 32 36
Temperature (℃) on 2021-10-19 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
Relative Humidity (%) on 2021-10-19 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Barometric Pressure (hPa) on 2021-10-19 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 1012 1013 1014 1014 1015 1016 1017 1018 1018 1019 1020