Σταθμός μέτρησης σωματιδίων PM10 Μεθώνης Μεσσηνίας
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία: Navarino Environmental Observatory (NEO)

PM10 concentration meter at Methoni
Provided by the National Observatory of Athens
Hosted by the Navarino Environmental Observatory (NEO)

Υψόμετρο/Elevation: 40 m
Current Conditions
as per 14:40 UTC, 2021-01-16
Concentration PM10
Συγκέντρωση PM10
n/a
Temperature
Θερμοκρασία
11.9 °C
Humidity
Υγρασία
85 %
Barometer
Βαρόμετρο
999.7 hPa
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Concentration
Low Concentration
39.4 μg/m³
0 μg/m³
High Temperature
Low Temperature
16.6 °C
11.7 °C
High Humidity
Low Humidity
85.2 %
80.4 %
High Barometer
Low Barometer
1003.4 hPa
995.9 hPa
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
PM10 (μg/m³) on 2021-01-16 14:40 16:40 18:40 20:40 22:40 00:40 02:40 04:40 06:40 08:40 10:40 12:40 14:40 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Temperature (℃) on 2021-01-16 14:40 16:40 18:40 20:40 22:40 00:40 02:40 04:40 06:40 08:40 10:40 12:40 14:40 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Relative Humidity (%) on 2021-01-16 14:40 16:40 18:40 20:40 22:40 00:40 02:40 04:40 06:40 08:40 10:40 12:40 14:40 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Barometric Pressure (hPa) on 2021-01-16 14:40 16:40 18:40 20:40 22:40 00:40 02:40 04:40 06:40 08:40 10:40 12:40 14:40 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004