Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Ανωγείων Ρεθύμνου
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Anogia
Provided by the National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1480 m
Current Weather
as per 18:15 UTC, 2018-09-19
Snow level
Ύψος χιονιού
n/a
Temperature
Θερμοκρασία
12.8 °C
Soil temperature
Θερμ. εδάφους
13.2 °C
Surface temperature
Θερμ. επιφανείας
9.5 °C
Humidity
Υγρασία
57 %
Wind
Ανεμος
3.5 m/s at 295°
Today's Rain
Σημερινός Υετός
0 mm
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
0.4 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
398.7 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
16.5 °C
10.7 °C
Soil High Temp.
Soil Low Temp.
23.8 °C
5.4 °C
High Humidity
Low Humidity
100 %
26.5 %
High Wind Gust
6.9 m/s
High Solar Radiation
950.4 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2018-09-19 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Temperature (℃) on 2018-09-19 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Mean / Max / Min Soil temperature at 2cm (℃) on 2018-09-19 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Surface temperature (℃) on 2018-09-19 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 5 8 10 13 16 19 21 24 27 29 32
Relative Humidity (%) on 2018-09-19 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Rain (mm) on 2018-09-19 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wind Speed / Wind gust (m/s) on 2018-09-19 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wind Direction / Hi Wind Direction on 2018-09-19 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
Solar Radiation / Reflected Solar Radiation (w/m²) on 2018-09-19 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 0 95 190 286 381 476 571 666 762 857 952
Carbon Dioxide (ppm) on 2018-09-19 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 398.0 398.2 398.4 398.6 398.8 399.0 399.2 399.4 399.6 399.8 400.0