Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Ανωγείων Ρεθύμνου
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Anogia
Provided by the National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1480 m
Current Weather
as per 15:30 UTC, 2023-09-25
Snow level
Ύψος χιονιού
0 cm
Temperature
Θερμοκρασία
19.8 °C
Soil temperature
Θερμ. εδάφους
21.6 °C
Surface temperature
Θερμ. επιφανείας
22.5 °C
Humidity
Υγρασία
97.2 %
Wind
Ανεμος
1.1 m/s at 39°
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
88.1 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
398.6 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
23.9 °C
13.6 °C
Soil High Temp.
Soil Low Temp.
23.4 °C
2.6 °C
High Humidity
Low Humidity
97.2 %
37.1 %
High Wind Gust
8.6 m/s
High Solar Radiation
865.3 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2023-09-25 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 0 5 9 14 18 23 27 32 36 41 45
Temperature (℃) on 2023-09-25 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 12 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24
Mean Soil temperature at 2cm (℃) on 2023-09-25 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Surface temperature (℃) on 2023-09-25 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Relative Humidity (%) on 2023-09-25 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Wind Speed / Wind gust (m/s) on 2023-09-25 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wind Direction / Hi Wind Direction on 2023-09-25 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
Solar Radiation / Reflected Solar Radiation (w/m²) on 2023-09-25 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 0 87 173 260 346 433 520 606 693 779 866
Carbon Dioxide (ppm) on 2023-09-25 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 398.0 398.2 398.4 398.6 398.8 399.0 399.2 399.4 399.6 399.8 400.0