Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Ανωγείων Ρεθύμνου
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Anogia
Provided by the National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1480 m
Current Weather
as per 04:15 UTC, 2021-07-28
Snow level
Ύψος χιονιού
0 cm
Temperature
Θερμοκρασία
11.1 °C
Soil temperature
Θερμ. εδάφους
14.1 °C
Surface temperature
Θερμ. επιφανείας
12.3 °C
Humidity
Υγρασία
86.4 %
Wind
Ανεμος
0.7 m/s at 306°
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
126.7 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
398.6 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
23.7 °C
10.3 °C
Soil High Temp.
Soil Low Temp.
27.7 °C
-258.6 °C
High Humidity
Low Humidity
90.2 %
31.8 %
High Wind Gust
9.4 m/s
High Solar Radiation
1032 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2021-07-28 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Temperature (℃) on 2021-07-28 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 10 11 13 14 16 17 18 20 21 23 24
Mean Soil temperature at 2cm (℃) on 2021-07-28 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 10 12 14 15 17 19 21 23 24 26 28
Surface temperature (℃) on 2021-07-28 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
Relative Humidity (%) on 2021-07-28 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Wind Speed / Wind gust (m/s) on 2021-07-28 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wind Direction / Hi Wind Direction on 2021-07-28 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
Solar Radiation / Reflected Solar Radiation (w/m²) on 2021-07-28 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 0 103 207 310 414 517 620 724 827 931 1034
Carbon Dioxide (ppm) on 2021-07-28 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 398.0 398.2 398.4 398.6 398.8 399.0 399.2 399.4 399.6 399.8 400.0