Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Ανωγείων Ρεθύμνου
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Anogia
Provided by the National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1480 m
Current Weather
as per 11:30 UTC, 2021-01-16
Snow level
Ύψος χιονιού
0.1 cm
Temperature
Θερμοκρασία
3.5 °C
Soil temperature
Θερμ. εδάφους
2.7 °C
Surface temperature
Θερμ. επιφανείας
4.8 °C
Humidity
Υγρασία
99 %
Wind
Ανεμος
5.6 m/s at 284°
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
99.6 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
398.7 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
4.9 °C
1 °C
Soil High Temp.
Soil Low Temp.
4.7 °C
-12.5 °C
High Humidity
Low Humidity
100 %
90.7 %
High Wind Gust
22.9 m/s
High Solar Radiation
553.2 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2021-01-16 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 0 4 8 12 16 21 25 29 33 37 41
Temperature (℃) on 2021-01-16 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
Mean Soil temperature at 2cm (℃) on 2021-01-16 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
Surface temperature (℃) on 2021-01-16 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 11 13
Relative Humidity (%) on 2021-01-16 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Wind Speed / Wind gust (m/s) on 2021-01-16 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 0 2 5 7 10 12 14 17 19 22 24
Wind Direction / Hi Wind Direction on 2021-01-16 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
Solar Radiation / Reflected Solar Radiation (w/m²) on 2021-01-16 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 0 55 111 166 222 277 332 388 443 499 554
Carbon Dioxide (ppm) on 2021-01-16 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 398.0 398.2 398.4 398.6 398.8 399.0 399.2 399.4 399.6 399.8 400.0