Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Ανωγείων Ρεθύμνου
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Anogia
Provided by the National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1480 m
Current Weather
as per 15:30 UTC, 2020-06-05
Snow level
Ύψος χιονιού
0 cm
Temperature
Θερμοκρασία
16.2 °C
Soil temperature
Θερμ. εδάφους
18.0 °C
Surface temperature
Θερμ. επιφανείας
18.8 °C
Humidity
Υγρασία
37.5 %
Wind
Ανεμος
5 m/s at 216°
Today's Rain
Σημερινός Υετός
0 mm
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
362.8 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
398.7 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
18.1 °C
7.7 °C
Soil High Temp.
Soil Low Temp.
24.3 °C
-0 °C
High Humidity
Low Humidity
100 %
25.2 %
High Wind Gust
10.3 m/s
High Solar Radiation
1072.8 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2020-06-05 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Temperature (℃) on 2020-06-05 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 6 7 9 10 12 13 14 16 17 19 20
Mean / Max / Min Soil temperature at 2cm (℃) on 2020-06-05 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 -2 1 4 6 9 12 15 18 20 23 26
Surface temperature (℃) on 2020-06-05 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 2 5 8 12 15 18 21 24 28 31 34
Relative Humidity (%) on 2020-06-05 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Rain (mm) on 2020-06-05 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wind Speed / Wind gust (m/s) on 2020-06-05 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 0 1 2 4 5 6 7 8 10 11 12
Wind Direction / Hi Wind Direction on 2020-06-05 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
Solar Radiation / Reflected Solar Radiation (w/m²) on 2020-06-05 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 0 107 215 322 430 537 644 752 859 967 1074
Carbon Dioxide (ppm) on 2020-06-05 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 13:30 15:30 398.0 398.2 398.4 398.6 398.8 399.0 399.2 399.4 399.6 399.8 400.0