Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Ανωγείων Ρεθύμνου
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Anogia
Provided by the National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1480 m
Current Weather
as per 14:15 UTC, 2018-03-18
Snow level
Ύψος χιονιού
2.3 cm
Temperature
Θερμοκρασία
12.3 °C
Soil temperature
Θερμ. εδάφους
14.4 °C
Surface temperature
Θερμ. επιφανείας
15.3 °C
Humidity
Υγρασία
58.3 %
Wind
Ανεμος
3.9 m/s at 278°
Today's Rain
Σημερινός Υετός
0 mm
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
388 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
399.3 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
14.8 °C
9.2 °C
Soil High Temp.
Soil Low Temp.
15.5 °C
2.4 °C
High Humidity
Low Humidity
80.4 %
36.1 %
High Wind Gust
23.6 m/s
High Solar Radiation
840.5 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2018-03-18 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 0 4 8 12 16 21 25 29 33 37 41
Temperature (℃) on 2018-03-18 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Mean / Max / Min Soil temperature at 2cm (℃) on 2018-03-18 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 2 3 5 6 8 9 10 12 13 15 16
Surface temperature (℃) on 2018-03-18 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Relative Humidity (%) on 2018-03-18 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Rain (mm) on 2018-03-18 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wind Speed / Wind gust (m/s) on 2018-03-18 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 0 2 5 7 10 12 14 17 19 22 24
Wind Direction / Hi Wind Direction on 2018-03-18 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
Solar Radiation / Reflected Solar Radiation (w/m²) on 2018-03-18 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 0 84 168 253 337 421 505 589 674 758 842
Carbon Dioxide (ppm) on 2018-03-18 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 398.0 398.2 398.4 398.6 398.8 399.0 399.2 399.4 399.6 399.8 400.0