Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Ανωγείων Ρεθύμνου
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Anogia
Provided by the National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1480 m
Current Weather
as per 19:00 UTC, 2019-11-19
Snow level
Ύψος χιονιού
0 cm
Temperature
Θερμοκρασία
6.5 °C
Soil temperature
Θερμ. εδάφους
8.6 °C
Surface temperature
Θερμ. επιφανείας
5.1 °C
Humidity
Υγρασία
100 %
Wind
Ανεμος
0.6 m/s at 79°
Today's Rain
Σημερινός Υετός
3.6 mm
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
9.2 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
398.7 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
13 °C
6.5 °C
Soil High Temp.
Soil Low Temp.
14 °C
0.1 °C
High Humidity
Low Humidity
100 %
84.7 %
High Wind Gust
7.6 m/s
High Solar Radiation
616.1 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2019-11-19 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Temperature (℃) on 2019-11-19 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Mean / Max / Min Soil temperature at 2cm (℃) on 2019-11-19 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 0 1 3 4 6 7 8 10 11 13 14
Surface temperature (℃) on 2019-11-19 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21
Relative Humidity (%) on 2019-11-19 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Rain (mm) on 2019-11-19 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0
Wind Speed / Wind gust (m/s) on 2019-11-19 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wind Direction / Hi Wind Direction on 2019-11-19 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
Solar Radiation / Reflected Solar Radiation (w/m²) on 2019-11-19 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 0 62 124 185 247 309 371 433 494 556 618
Carbon Dioxide (ppm) on 2019-11-19 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 398.0 398.2 398.4 398.6 398.8 399.0 399.2 399.4 399.6 399.8 400.0