Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Ανωγείων Ρεθύμνου
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Anogia
Provided by the National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1480 m
Current Weather
as per 16:00 UTC, 2018-07-20
Snow level
Ύψος χιονιού
n/a
Temperature
Θερμοκρασία
19.2 °C
Soil temperature
Θερμ. εδάφους
25.1 °C
Surface temperature
Θερμ. επιφανείας
25.8 °C
Humidity
Υγρασία
60 %
Wind
Ανεμος
3.3 m/s at 287°
Today's Rain
Σημερινός Υετός
0 mm
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
270.5 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
398.7 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
22.2 °C
10.3 °C
Soil High Temp.
Soil Low Temp.
41.7 °C
8.4 °C
High Humidity
Low Humidity
76.8 %
51.2 %
High Wind Gust
7.8 m/s
High Solar Radiation
1083.5 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2018-07-20 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Temperature (℃) on 2018-07-20 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 10 11 13 14 16 17 18 20 21 23 24
Mean / Max / Min Soil temperature at 2cm (℃) on 2018-07-20 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 8 11 15 18 22 25 28 32 35 39 42
Surface temperature (℃) on 2018-07-20 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 6 10 14 19 23 27 31 35 40 44 48
Relative Humidity (%) on 2018-07-20 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Rain (mm) on 2018-07-20 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wind Speed / Wind gust (m/s) on 2018-07-20 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wind Direction / Hi Wind Direction on 2018-07-20 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
Solar Radiation / Reflected Solar Radiation (w/m²) on 2018-07-20 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 0 108 217 325 434 542 650 759 867 976 1084
Carbon Dioxide (ppm) on 2018-07-20 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 398.0 398.2 398.4 398.6 398.8 399.0 399.2 399.4 399.6 399.8 400.0