Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Ανωγείων Ρεθύμνου
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Anogia
Provided by the National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1480 m
Current Weather
as per 06:45 UTC, 2019-03-24
Snow level
Ύψος χιονιού
29.2 cm
Temperature
Θερμοκρασία
1.2 °C
Soil temperature
Θερμ. εδάφους
-0.5 °C
Surface temperature
Θερμ. επιφανείας
-0.1 °C
Humidity
Υγρασία
100 %
Wind
Ανεμος
0.7 m/s at 340°
Today's Rain
Σημερινός Υετός
0 mm
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
546.7 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
399.1 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
10.8 °C
0.9 °C
Soil High Temp.
Soil Low Temp.
0.3 °C
-243.5 °C
High Humidity
Low Humidity
100 %
38 %
High Wind Gust
1 m/s
High Solar Radiation
979.7 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2019-03-24 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
Temperature (℃) on 2019-03-24 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 -1 0 2 3 4 6 7 8 9 11 12
Mean / Max / Min Soil temperature at 2cm (℃) on 2019-03-24 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 -244.0 -219.2 -194.4 -169.6 -144.8 -120.0 -95.2 -70.4 -45.6 -20.8 4.0
Surface temperature (℃) on 2019-03-24 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
Relative Humidity (%) on 2019-03-24 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Rain (mm) on 2019-03-24 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wind Speed / Wind gust (m/s) on 2019-03-24 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0
Wind Direction / Hi Wind Direction on 2019-03-24 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
Solar Radiation / Reflected Solar Radiation (w/m²) on 2019-03-24 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 0 98 196 294 392 490 588 686 784 882 980
Carbon Dioxide (ppm) on 2019-03-24 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 398.0 398.2 398.4 398.6 398.8 399.0 399.2 399.4 399.6 399.8 400.0