Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Ανωγείων Ρεθύμνου
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Anogia
Provided by the National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1480 m
The station is offline since: 2021-04-15 21:00
Current Weather
as per 21:00 UTC, 2021-04-15
Snow level
Ύψος χιονιού
0 cm
Temperature
Θερμοκρασία
13.6 °C
Soil temperature
Θερμ. εδάφους
8.9 °C
Surface temperature
Θερμ. επιφανείας
7.5 °C
Humidity
Υγρασία
16.2 %
Wind
Ανεμος
2.7 m/s at 329°
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
12.2 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
398.7 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
16.6 °C
8.4 °C
Soil High Temp.
Soil Low Temp.
16.2 °C
-8.7 °C
High Humidity
Low Humidity
93.4 %
16.2 %
High Wind Gust
20.2 m/s
High Solar Radiation
1050.3 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2021-04-15 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Temperature (℃) on 2021-04-15 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Mean Soil temperature at 2cm (℃) on 2021-04-15 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 4 5 6 8 9 10 11 12 14 15 16
Surface temperature (℃) on 2021-04-15 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 2 5 7 10 12 15 18 20 23 25 28
Relative Humidity (%) on 2021-04-15 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Wind Speed / Wind gust (m/s) on 2021-04-15 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 0 2 4 7 9 11 13 15 18 20 22
Wind Direction / Hi Wind Direction on 2021-04-15 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
Solar Radiation / Reflected Solar Radiation (w/m²) on 2021-04-15 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 0 105 210 316 421 526 631 736 842 947 1052
Carbon Dioxide (ppm) on 2021-04-15 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 398.0 398.2 398.4 398.6 398.8 399.0 399.2 399.4 399.6 399.8 400.0