Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Ανωγείων Ρεθύμνου
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Anogia
Provided by the National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1480 m
The station is offline since: 2020-01-09 11:15
Current Weather
as per 11:15 UTC, 2020-01-09
Snow level
Ύψος χιονιού
250.7 cm
Temperature
Θερμοκρασία
-1.5 °C
Soil temperature
Θερμ. εδάφους
-1.2 °C
Surface temperature
Θερμ. επιφανείας
-1.4 °C
Humidity
Υγρασία
100 %
Wind
Ανεμος
0.2 m/s at 354°
Today's Rain
Σημερινός Υετός
0 mm
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
196.1 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
399 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
-0.6 °C
-3.5 °C
Soil High Temp.
Soil Low Temp.
-0.5 °C
-9.7 °C
High Humidity
Low Humidity
100 %
100 %
High Wind Gust
8.8 m/s
High Solar Radiation
408.2 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2020-01-09 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 09:15 11:15 0 28 57 85 113 142 170 198 226 255 283
Temperature (℃) on 2020-01-09 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 09:15 11:15 -8.0 -7.0 -6.0 -5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0
Mean / Max / Min Soil temperature at 2cm (℃) on 2020-01-09 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 09:15 11:15 -10.0 -8.7 -7.4 -6.1 -4.8 -3.5 -2.2 -0.9 0.4 1.7 3.0
Surface temperature (℃) on 2020-01-09 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 09:15 11:15 -12.0 -10.0 -8.0 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0
Relative Humidity (%) on 2020-01-09 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 09:15 11:15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Rain (mm) on 2020-01-09 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 09:15 11:15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wind Speed / Wind gust (m/s) on 2020-01-09 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 09:15 11:15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wind Direction / Hi Wind Direction on 2020-01-09 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 09:15 11:15 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
Solar Radiation / Reflected Solar Radiation (w/m²) on 2020-01-09 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 09:15 11:15 0 41 82 123 164 205 246 287 328 369 410
Carbon Dioxide (ppm) on 2020-01-09 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 09:15 11:15 398.0 398.2 398.4 398.6 398.8 399.0 399.2 399.4 399.6 399.8 400.0