Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Ανωγείων Ρεθύμνου
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Anogia
Provided by the National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1480 m
Current Weather
as per 00:45 UTC, 2018-05-23
Snow level
Ύψος χιονιού
n/a
Temperature
Θερμοκρασία
10.5 °C
Soil temperature
Θερμ. εδάφους
10.9 °C
Surface temperature
Θερμ. επιφανείας
7.2 °C
Humidity
Υγρασία
57.7 %
Wind
Ανεμος
0.5 m/s at 73°
Today's Rain
Σημερινός Υετός
0 mm
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
0.4 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
398.7 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
21.1 °C
10.4 °C
Soil High Temp.
Soil Low Temp.
28.5 °C
8.9 °C
High Humidity
Low Humidity
67.7 %
23.2 %
High Wind Gust
12.1 m/s
High Solar Radiation
897.3 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2018-05-23 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Temperature (℃) on 2018-05-23 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 22
Mean / Max / Min Soil temperature at 2cm (℃) on 2018-05-23 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 8 10 12 15 17 19 21 23 26 28 30
Surface temperature (℃) on 2018-05-23 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 7 10 13 16 19 23 26 29 32 35 38
Relative Humidity (%) on 2018-05-23 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Rain (mm) on 2018-05-23 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wind Speed / Wind gust (m/s) on 2018-05-23 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 0 1 3 4 6 7 8 10 11 13 14
Wind Direction / Hi Wind Direction on 2018-05-23 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
Solar Radiation / Reflected Solar Radiation (w/m²) on 2018-05-23 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 0 90 180 269 359 449 539 629 718 808 898
Carbon Dioxide (ppm) on 2018-05-23 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 398.0 398.2 398.4 398.6 398.8 399.0 399.2 399.4 399.6 399.8 400.0