Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Ανωγείων Ρεθύμνου
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Anogia
Provided by the National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1480 m
Current Weather
as per 06:15 UTC, 2019-01-21
Snow level
Ύψος χιονιού
61.3 cm
Temperature
Θερμοκρασία
3.4 °C
Soil temperature
Θερμ. εδάφους
-1.2 °C
Surface temperature
Θερμ. επιφανείας
-0.6 °C
Humidity
Υγρασία
95 %
Wind
Ανεμος
6.3 m/s at 306°
Today's Rain
Σημερινός Υετός
27.4 mm
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
121.3 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
399.1 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
3.8 °C
0.7 °C
Soil High Temp.
Soil Low Temp.
-0.3 °C
-5.8 °C
High Humidity
Low Humidity
100 %
95 %
High Wind Gust
6.7 m/s
High Solar Radiation
414.7 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2019-01-21 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 0 11 21 32 42 53 63 74 84 95 105
Temperature (℃) on 2019-01-21 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
Mean / Max / Min Soil temperature at 2cm (℃) on 2019-01-21 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 -6.0 -5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0
Surface temperature (℃) on 2019-01-21 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
Relative Humidity (%) on 2019-01-21 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Rain (mm) on 2019-01-21 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wind Speed / Wind gust (m/s) on 2019-01-21 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0
Wind Direction / Hi Wind Direction on 2019-01-21 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
Solar Radiation / Reflected Solar Radiation (w/m²) on 2019-01-21 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 0 42 83 125 166 208 250 291 333 374 416
Carbon Dioxide (ppm) on 2019-01-21 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 398.0 398.2 398.4 398.6 398.8 399.0 399.2 399.4 399.6 399.8 400.0