Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Ανωγείων Ρεθύμνου
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Anogia
Provided by the National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1480 m
Current Weather
as per 09:00 UTC, 2022-08-18
Snow level
Ύψος χιονιού
0 cm
Temperature
Θερμοκρασία
20.1 °C
Soil temperature
Θερμ. εδάφους
19.8 °C
Surface temperature
Θερμ. επιφανείας
21.5 °C
Humidity
Υγρασία
100 %
Wind
Ανεμος
3.7 m/s at 354°
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
937 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
398.7 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
24.9 °C
15.5 °C
Soil High Temp.
Soil Low Temp.
26.8 °C
3.8 °C
High Humidity
Low Humidity
100 %
55.5 %
High Wind Gust
11.5 m/s
High Solar Radiation
1002.2 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2022-08-18 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 0 4 9 13 17 22 26 30 34 39 43
Temperature (℃) on 2022-08-18 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26
Mean Soil temperature at 2cm (℃) on 2022-08-18 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 15 16 18 19 20 22 23 24 25 27 28
Surface temperature (℃) on 2022-08-18 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Relative Humidity (%) on 2022-08-18 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Wind Speed / Wind gust (m/s) on 2022-08-18 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 0 1 2 4 5 6 7 8 10 11 12
Wind Direction / Hi Wind Direction on 2022-08-18 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
Solar Radiation / Reflected Solar Radiation (w/m²) on 2022-08-18 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 0 100 201 301 402 502 602 703 803 904 1004
Carbon Dioxide (ppm) on 2022-08-18 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 398.0 398.2 398.4 398.6 398.8 399.0 399.2 399.4 399.6 399.8 400.0