Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Ανωγείων Ρεθύμνου
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Anogia
Provided by the National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1480 m
Current Weather
as per 08:45 UTC, 2019-05-19
Snow level
Ύψος χιονιού
n/a
Temperature
Θερμοκρασία
21.6 °C
Soil temperature
Θερμ. εδάφους
21.7 °C
Surface temperature
Θερμ. επιφανείας
29.9 °C
Humidity
Υγρασία
19.1 %
Wind
Ανεμος
0 m/s at 0°
Today's Rain
Σημερινός Υετός
0 mm
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
575.3 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
398.7 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
21.8 °C
6.7 °C
Soil High Temp.
Soil Low Temp.
28.6 °C
5 °C
High Humidity
Low Humidity
81.5 %
19.1 %
High Wind Gust
0 m/s
High Solar Radiation
1044.2 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2019-05-19 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Temperature (℃) on 2019-05-19 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 6 8 9 11 12 14 16 17 19 20 22
Mean / Max / Min Soil temperature at 2cm (℃) on 2019-05-19 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 4 7 9 12 14 17 20 22 25 27 30
Surface temperature (℃) on 2019-05-19 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 2 5 8 12 15 18 21 24 28 31 34
Relative Humidity (%) on 2019-05-19 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Rain (mm) on 2019-05-19 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wind Speed / Wind gust (m/s) on 2019-05-19 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0
Wind Direction / Hi Wind Direction on 2019-05-19 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
Solar Radiation / Reflected Solar Radiation (w/m²) on 2019-05-19 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 0 105 209 314 418 523 628 732 837 941 1046
Carbon Dioxide (ppm) on 2019-05-19 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 398.0 398.2 398.4 398.6 398.8 399.0 399.2 399.4 399.6 399.8 400.0