Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Ανωγείων Ρεθύμνου
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Anogia
Provided by the National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1480 m
Current Weather
as per 21:45 UTC, 2023-04-01
Snow level
Ύψος χιονιού
0.1 cm
Temperature
Θερμοκρασία
11.8 °C
Soil temperature
Θερμ. εδάφους
7.6 °C
Surface temperature
Θερμ. επιφανείας
11.3 °C
Humidity
Υγρασία
44.3 %
Wind
Ανεμος
2.1 m/s at 290°
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
12.2 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
398.7 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
16.1 °C
7.4 °C
Soil High Temp.
Soil Low Temp.
12.6 °C
-7.7 °C
High Humidity
Low Humidity
62.6 %
35 %
High Wind Gust
12.5 m/s
High Solar Radiation
1033.9 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2023-04-01 21:45 23:45 01:45 03:45 05:45 07:45 09:45 11:45 13:45 15:45 17:45 19:45 21:45 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Temperature (℃) on 2023-04-01 21:45 23:45 01:45 03:45 05:45 07:45 09:45 11:45 13:45 15:45 17:45 19:45 21:45 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Mean Soil temperature at 2cm (℃) on 2023-04-01 21:45 23:45 01:45 03:45 05:45 07:45 09:45 11:45 13:45 15:45 17:45 19:45 21:45 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13 14
Surface temperature (℃) on 2023-04-01 21:45 23:45 01:45 03:45 05:45 07:45 09:45 11:45 13:45 15:45 17:45 19:45 21:45 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Relative Humidity (%) on 2023-04-01 21:45 23:45 01:45 03:45 05:45 07:45 09:45 11:45 13:45 15:45 17:45 19:45 21:45 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Wind Speed / Wind gust (m/s) on 2023-04-01 21:45 23:45 01:45 03:45 05:45 07:45 09:45 11:45 13:45 15:45 17:45 19:45 21:45 0 1 3 4 6 7 8 10 11 13 14
Wind Direction / Hi Wind Direction on 2023-04-01 21:45 23:45 01:45 03:45 05:45 07:45 09:45 11:45 13:45 15:45 17:45 19:45 21:45 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
Solar Radiation / Reflected Solar Radiation (w/m²) on 2023-04-01 21:45 23:45 01:45 03:45 05:45 07:45 09:45 11:45 13:45 15:45 17:45 19:45 21:45 0 103 207 310 414 517 620 724 827 931 1034
Carbon Dioxide (ppm) on 2023-04-01 21:45 23:45 01:45 03:45 05:45 07:45 09:45 11:45 13:45 15:45 17:45 19:45 21:45 398.0 398.2 398.4 398.6 398.8 399.0 399.2 399.4 399.6 399.8 400.0