Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Ανωγείων Ρεθύμνου
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Anogia
Provided by the National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1480 m
Current Weather
as per 21:15 UTC, 2018-11-14
Snow level
Ύψος χιονιού
n/a
Temperature
Θερμοκρασία
3.1 °C
Soil temperature
Θερμ. εδάφους
4.1 °C
Surface temperature
Θερμ. επιφανείας
2.2 °C
Humidity
Υγρασία
100 %
Wind
Ανεμος
2.9 m/s at 270°
Today's Rain
Σημερινός Υετός
1.2 mm
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
0 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
398.7 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
5.2 °C
3.1 °C
Soil High Temp.
Soil Low Temp.
7 °C
-0.5 °C
High Humidity
Low Humidity
100 %
100 %
High Wind Gust
12.9 m/s
High Solar Radiation
428.8 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2018-11-14 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Temperature (℃) on 2018-11-14 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
Mean / Max / Min Soil temperature at 2cm (℃) on 2018-11-14 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 -2 -1 0 2 3 4 5 6 8 9 10
Surface temperature (℃) on 2018-11-14 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 11 13 15
Relative Humidity (%) on 2018-11-14 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Rain (mm) on 2018-11-14 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0
Wind Speed / Wind gust (m/s) on 2018-11-14 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13 14
Wind Direction / Hi Wind Direction on 2018-11-14 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
Solar Radiation / Reflected Solar Radiation (w/m²) on 2018-11-14 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 0 43 86 129 172 215 258 301 344 387 430
Carbon Dioxide (ppm) on 2018-11-14 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 398.0 398.2 398.4 398.6 398.8 399.0 399.2 399.4 399.6 399.8 400.0