Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Ανωγείων Ρεθύμνου
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Anogia
Provided by the National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1480 m
Current Weather
as per 16:45 UTC, 2020-10-31
Snow level
Ύψος χιονιού
0 cm
Temperature
Θερμοκρασία
6.1 °C
Soil temperature
Θερμ. εδάφους
9.1 °C
Surface temperature
Θερμ. επιφανείας
6.3 °C
Humidity
Υγρασία
100 %
Wind
Ανεμος
2.1 m/s at 332°
Today's Rain
Σημερινός Υετός
9.4 mm
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
11.1 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
398.7 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
9.9 °C
4.7 °C
Soil High Temp.
Soil Low Temp.
11.7 °C
0.8 °C
High Humidity
Low Humidity
100 %
58.4 %
High Wind Gust
7.3 m/s
High Solar Radiation
632.6 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2020-10-31 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Temperature (℃) on 2020-10-31 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mean Soil temperature at 2cm (℃) on 2020-10-31 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Surface temperature (℃) on 2020-10-31 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Relative Humidity (%) on 2020-10-31 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Rain (mm) on 2020-10-31 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wind Speed / Wind gust (m/s) on 2020-10-31 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wind Direction / Hi Wind Direction on 2020-10-31 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
Solar Radiation / Reflected Solar Radiation (w/m²) on 2020-10-31 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 0 63 127 190 254 317 380 444 507 571 634
Carbon Dioxide (ppm) on 2020-10-31 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 398.0 398.2 398.4 398.6 398.8 399.0 399.2 399.4 399.6 399.8 400.0