Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Ανωγείων Ρεθύμνου
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Anogia
Provided by the National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1480 m
Current Weather
as per 00:15 UTC, 2019-07-16
Snow level
Ύψος χιονιού
n/a
Temperature
Θερμοκρασία
12.5 °C
Soil temperature
Θερμ. εδάφους
15.7 °C
Surface temperature
Θερμ. επιφανείας
10.5 °C
Humidity
Υγρασία
83.6 %
Today's Rain
Σημερινός Υετός
0 mm
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
0.8 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
398.6 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
23.1 °C
11.4 °C
Soil High Temp.
Soil Low Temp.
37.3 °C
9.6 °C
High Humidity
Low Humidity
99.4 %
45.8 %
High Wind Gust
0 m/s
High Solar Radiation
1008 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2019-07-16 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Temperature (℃) on 2019-07-16 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 10 11 13 14 16 17 18 20 21 23 24
Mean / Max / Min Soil temperature at 2cm (℃) on 2019-07-16 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38
Surface temperature (℃) on 2019-07-16 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46
Relative Humidity (%) on 2019-07-16 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Rain (mm) on 2019-07-16 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wind Speed / Wind gust (m/s) on 2019-07-16 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0
Wind Direction / Hi Wind Direction on 2019-07-16 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
Solar Radiation / Reflected Solar Radiation (w/m²) on 2019-07-16 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 0 101 202 302 403 504 605 706 806 907 1008
Carbon Dioxide (ppm) on 2019-07-16 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 398.0 398.2 398.4 398.6 398.8 399.0 399.2 399.4 399.6 399.8 400.0