Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Ανωγείων Ρεθύμνου
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Anogia
Provided by the National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1480 m
The station is offline since: 2024-02-06 13:30
Current Weather
as per 13:30 UTC, 2024-02-06
Snow level
Ύψος χιονιού
72 cm
Temperature
Θερμοκρασία
10.5 °C
Soil temperature
Θερμ. εδάφους
-1.0 °C
Surface temperature
Θερμ. επιφανείας
12.5 °C
Humidity
Υγρασία
56 %
Wind
Ανεμος
0.7 m/s at 78.8°
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
494.4 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
398.7 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
15.3 °C
0.2 °C
Soil High Temp.
Soil Low Temp.
-0 °C
-243.5 °C
High Humidity
Low Humidity
73.6 %
33 %
High Wind Gust
7.7 m/s
High Solar Radiation
775.6 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2024-02-06 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 13:30 0 12 23 35 46 58 70 81 93 104 116
Temperature (℃) on 2024-02-06 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 13:30 0 2 3 5 6 8 10 11 13 14 16
Mean Soil temperature at 2cm (℃) on 2024-02-06 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 13:30 -6.0 -5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0
Surface temperature (℃) on 2024-02-06 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 13:30 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Relative Humidity (%) on 2024-02-06 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 13:30 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Wind Speed / Wind gust (m/s) on 2024-02-06 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 13:30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wind Direction / Hi Wind Direction on 2024-02-06 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 13:30 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
Solar Radiation / Reflected Solar Radiation (w/m²) on 2024-02-06 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 13:30 0 78 155 233 310 388 466 543 621 698 776
Carbon Dioxide (ppm) on 2024-02-06 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 13:30 398.0 398.2 398.4 398.6 398.8 399.0 399.2 399.4 399.6 399.8 400.0