Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Ανωγείων Ρεθύμνου
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Anogia
Provided by the National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1480 m
Current Weather
as per 18:00 UTC, 2020-08-12
Snow level
Ύψος χιονιού
0 cm
Temperature
Θερμοκρασία
17 °C
Soil temperature
Θερμ. εδάφους
18.7 °C
Surface temperature
Θερμ. επιφανείας
14.3 °C
Humidity
Υγρασία
53.6 %
Wind
Ανεμος
3.5 m/s at 332°
Today's Rain
Σημερινός Υετός
0 mm
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
13.7 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
398.7 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
19.3 °C
14.6 °C
Soil High Temp.
Soil Low Temp.
25.7 °C
8.5 °C
High Humidity
Low Humidity
81.4 %
46.9 %
High Wind Gust
13 m/s
High Solar Radiation
1022.1 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2020-08-12 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Temperature (℃) on 2020-08-12 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Mean / Max / Min Soil temperature at 2cm (℃) on 2020-08-12 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 8 37 65 94 122 151 180 208 237 265 294
Surface temperature (℃) on 2020-08-12 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40
Relative Humidity (%) on 2020-08-12 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Rain (mm) on 2020-08-12 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wind Speed / Wind gust (m/s) on 2020-08-12 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13 14
Wind Direction / Hi Wind Direction on 2020-08-12 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
Solar Radiation / Reflected Solar Radiation (w/m²) on 2020-08-12 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 0 102 205 307 410 512 614 717 819 922 1024
Carbon Dioxide (ppm) on 2020-08-12 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 398.0 398.2 398.4 398.6 398.8 399.0 399.2 399.4 399.6 399.8 400.0