Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Ανωγείων Ρεθύμνου
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Anogia
Provided by the National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1480 m
Current Weather
as per 10:00 UTC, 2021-10-19
Snow level
Ύψος χιονιού
0 cm
Temperature
Θερμοκρασία
7.8 °C
Soil temperature
Θερμ. εδάφους
9.4 °C
Surface temperature
Θερμ. επιφανείας
8.2 °C
Humidity
Υγρασία
100 %
Wind
Ανεμος
2.8 m/s at 335°
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
237.7 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
398.7 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
11.4 °C
6.1 °C
Soil High Temp.
Soil Low Temp.
12.4 °C
-8.4 °C
High Humidity
Low Humidity
100 %
100 %
High Wind Gust
7.8 m/s
High Solar Radiation
714.6 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2021-10-19 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Temperature (℃) on 2021-10-19 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Mean Soil temperature at 2cm (℃) on 2021-10-19 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Surface temperature (℃) on 2021-10-19 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Relative Humidity (%) on 2021-10-19 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Wind Speed / Wind gust (m/s) on 2021-10-19 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wind Direction / Hi Wind Direction on 2021-10-19 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
Solar Radiation / Reflected Solar Radiation (w/m²) on 2021-10-19 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 0 72 143 215 286 358 430 501 573 644 716
Carbon Dioxide (ppm) on 2021-10-19 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 398.0 398.2 398.4 398.6 398.8 399.0 399.2 399.4 399.6 399.8 400.0