Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Ανωγείων Ρεθύμνου
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Anogia
Provided by the National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1480 m
Current Weather
as per 07:15 UTC, 2019-09-19
Snow level
Ύψος χιονιού
0 cm
Temperature
Θερμοκρασία
18.9 °C
Soil temperature
Θερμ. εδάφους
13.3 °C
Surface temperature
Θερμ. επιφανείας
24.2 °C
Humidity
Υγρασία
35.6 %
Wind
Ανεμος
0.9 m/s at 6°
Today's Rain
Σημερινός Υετός
0 mm
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
647.1 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
398.6 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
21.7 °C
3.4 °C
Soil High Temp.
Soil Low Temp.
24 °C
-0.6 °C
High Humidity
Low Humidity
100 %
19.6 %
High Wind Gust
9.5 m/s
High Solar Radiation
942.7 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2019-09-19 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Temperature (℃) on 2019-09-19 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Mean / Max / Min Soil temperature at 2cm (℃) on 2019-09-19 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 -2 1 3 6 8 11 14 16 19 21 24
Surface temperature (℃) on 2019-09-19 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 0 4 8 11 15 19 23 27 30 34 38
Relative Humidity (%) on 2019-09-19 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Rain (mm) on 2019-09-19 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wind Speed / Wind gust (m/s) on 2019-09-19 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wind Direction / Hi Wind Direction on 2019-09-19 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
Solar Radiation / Reflected Solar Radiation (w/m²) on 2019-09-19 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 0 94 189 283 378 472 566 661 755 850 944
Carbon Dioxide (ppm) on 2019-09-19 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 398.0 398.2 398.4 398.6 398.8 399.0 399.2 399.4 399.6 399.8 400.0