Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Ανωγείων Ρεθύμνου
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Anogia
Provided by the National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1480 m
The station is offline since: 2020-02-13 12:00
Current Weather
as per 12:00 UTC, 2020-02-13
Snow level
Ύψος χιονιού
138.5 cm
Temperature
Θερμοκρασία
7.3 °C
Soil temperature
Θερμ. εδάφους
-1.3 °C
Surface temperature
Θερμ. επιφανείας
0.4 °C
Humidity
Υγρασία
100 %
Wind
Ανεμος
1.1 m/s at 351°
Today's Rain
Σημερινός Υετός
0 mm
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
315.5 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
398.7 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
11 °C
1.8 °C
Soil High Temp.
Soil Low Temp.
-0.7 °C
-11.2 °C
High Humidity
Low Humidity
100 %
31.6 %
High Wind Gust
12.5 m/s
High Solar Radiation
676.4 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2020-02-13 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 0 18 36 54 72 91 109 127 145 163 181
Temperature (℃) on 2020-02-13 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 0 1 2 4 5 6 7 8 10 11 12
Mean / Max / Min Soil temperature at 2cm (℃) on 2020-02-13 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 -12.0 -10.5 -9.0 -7.5 -6.0 -4.5 -3.0 -1.5 0.0 1.5 3.0
Surface temperature (℃) on 2020-02-13 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 -11.0 -9.0 -7.0 -5.0 -3.0 -1.0 1.0 3.0 5.0 7.0 9.0
Relative Humidity (%) on 2020-02-13 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Rain (mm) on 2020-02-13 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wind Speed / Wind gust (m/s) on 2020-02-13 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 0 1 3 4 6 7 8 10 11 13 14
Wind Direction / Hi Wind Direction on 2020-02-13 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
Solar Radiation / Reflected Solar Radiation (w/m²) on 2020-02-13 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 0 69 138 208 277 346 415 484 554 623 692
Carbon Dioxide (ppm) on 2020-02-13 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 398.0 398.2 398.4 398.6 398.8 399.0 399.2 399.4 399.6 399.8 400.0