Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Ανωγείων Ρεθύμνου
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Anogia
Provided by the National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1480 m
Current Weather
as per 07:15 UTC, 2022-01-17
Snow level
Ύψος χιονιού
43.2 cm
Temperature
Θερμοκρασία
0.6 °C
Soil temperature
Θερμ. εδάφους
-1.3 °C
Surface temperature
Θερμ. επιφανείας
0.8 °C
Humidity
Υγρασία
44.5 %
Wind
Ανεμος
4.2 m/s at 343°
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
325.1 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
398.7 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
0.6 °C
-4.5 °C
Soil High Temp.
Soil Low Temp.
-0.6 °C
-18.2 °C
High Humidity
Low Humidity
999 %
32.4 %
High Wind Gust
9.6 m/s
High Solar Radiation
669.2 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2022-01-17 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 0 8 17 25 33 42 50 58 66 75 83
Temperature (℃) on 2022-01-17 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 -9.0 -8.0 -7.0 -6.0 -5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0
Mean Soil temperature at 2cm (℃) on 2022-01-17 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 -7.0 -6.0 -5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0
Surface temperature (℃) on 2022-01-17 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 -13.0 -11.0 -9.0 -7.0 -5.0 -3.0 -1.0 1.0 3.0 5.0 7.0
Relative Humidity (%) on 2022-01-17 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Wind Speed / Wind gust (m/s) on 2022-01-17 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wind Direction / Hi Wind Direction on 2022-01-17 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
Solar Radiation / Reflected Solar Radiation (w/m²) on 2022-01-17 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 0 67 134 201 268 335 402 469 536 603 670
Carbon Dioxide (ppm) on 2022-01-17 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 398.0 398.2 398.4 398.6 398.8 399.0 399.2 399.4 399.6 399.8 400.0