Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Χανίων
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Chania
Provided by National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1580 m
Current Weather
as per 19:00 UTC, 2021-07-28
Snow level
Ύψος χιονιού
2.3 cm
Temperature
Θερμοκρασία
21.3 °C
Humidity
Υγρασία
59.8 %
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
380.4 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
396.8 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
26.3 °C
17.3 °C
High Humidity
Low Humidity
71.5 %
18.2 %
High Wind Gust
0.2 m/s
High Solar Radiation
1036.6 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2021-07-28 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 0 4 8 13 17 21 25 29 34 38 42
Temperature (℃) on 2021-07-28 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 15 16 18 19 20 22 23 24 25 27 28
Relative Humidity (%) on 2021-07-28 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Solar Radiation / Reflected Solar Radiation (w/m²) on 2021-07-28 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 22 124 225 327 428 530 632 733 835 936 1038
Carbon Dioxide (ppm) on 2021-07-28 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 396.0 396.2 396.4 396.6 396.8 397.0 397.2 397.4 397.6 397.8 398.0