Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Χανίων
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Chania
Provided by the National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1580 m
The station is offline since: 2023-03-20 09:00
Current Weather
as per 09:00 UTC, 2023-03-20
Snow level
Ύψος χιονιού
10.4 cm
Temperature
Θερμοκρασία
3.4 °C
Humidity
Υγρασία
82.8 %
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
203.3 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
396.7 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
10.7 °C
-1.9 °C
High Humidity
Low Humidity
100 %
17.7 %
High Wind Gust
9.1 m/s
High Solar Radiation
492.9 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2023-03-20 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Temperature (℃) on 2023-03-20 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 -4 -2 -1 1 2 4 6 7 9 10 12
Relative Humidity (%) on 2023-03-20 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Solar Radiation / Reflected Solar Radiation (w/m²) on 2023-03-20 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 0 49 99 148 198 247 296 346 395 445 494
Carbon Dioxide (ppm) on 2023-03-20 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 396.0 396.2 396.4 396.6 396.8 397.0 397.2 397.4 397.6 397.8 398.0