Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Χανίων
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Chania
Provided by National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1580 m
The station is offline since: 2018-09-21 22:15
Current Weather
as per 22:15 UTC, 2018-09-21
Snow level
Ύψος χιονιού
n/a
Temperature
Θερμοκρασία
12.6 °C
Soil temperature
Θερμ. εδάφους
11.8 °C
Humidity
Υγρασία
37.2 %
Wind
Ανεμος
6 m/s at 354°
Today's Rain
Σημερινός Υετός
0 mm
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
0 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
396.7 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
19 °C
10 °C
Soil High Temp.
Soil Low Temp.
23.3 °C
9.4 °C
High Humidity
Low Humidity
96.8 %
23.4 %
High Wind Gust
6.2 m/s
High Solar Radiation
885.1 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2018-09-21 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Temperature (℃) on 2018-09-21 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 8 9 10 12 13 14 15 16 18 19 20
Mean / Max / Min Soil temperature at 2cm (℃) on 2018-09-21 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 9 11 12 14 15 17 18 20 21 23 24
Relative Humidity (%) on 2018-09-21 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Wind Speed / Wind gust (m/s) on 2018-09-21 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 4.0 4.4 4.8 5.2 5.6 6.0 6.4 6.8 7.2 7.6 8.0
Wind Direction / Hi Wind Direction on 2018-09-21 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
Solar Radiation / Reflected Solar Radiation (w/m²) on 2018-09-21 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 0 89 177 266 354 443 532 620 709 797 886
Carbon Dioxide (ppm) on 2018-09-21 22:15 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 396.0 396.2 396.4 396.6 396.8 397.0 397.2 397.4 397.6 397.8 398.0