Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Χανίων
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Chania
Provided by National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1580 m
Current Weather
as per 14:30 UTC, 2018-03-18
Snow level
Ύψος χιονιού
n/a
Temperature
Θερμοκρασία
7.7 °C
Soil temperature
Θερμ. εδάφους
12.2 °C
Humidity
Υγρασία
100 %
Wind
Ανεμος
2.8 m/s at 67°
Today's Rain
Σημερινός Υετός
0 mm
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
310.6 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
396.7 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
13.5 °C
7.3 °C
Soil High Temp.
Soil Low Temp.
14.6 °C
4.3 °C
High Humidity
Low Humidity
100 %
43.5 %
High Wind Gust
18.5 m/s
High Solar Radiation
613.9 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2018-03-18 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 00:30 02:30 04:30 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Temperature (℃) on 2018-03-18 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 00:30 02:30 04:30 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Mean / Max / Min Soil temperature at 2cm (℃) on 2018-03-18 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 00:30 02:30 04:30 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 3 4 6 7 8 10 11 12 13 15 16
Relative Humidity (%) on 2018-03-18 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 00:30 02:30 04:30 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Wind Speed / Wind gust (m/s) on 2018-03-18 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 00:30 02:30 04:30 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Wind Direction / Hi Wind Direction on 2018-03-18 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 00:30 02:30 04:30 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
Solar Radiation (w/m²) on 2018-03-18 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 00:30 02:30 04:30 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 0 61 123 184 246 307 368 430 491 553 614
Carbon Dioxide (ppm) on 2018-03-18 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 00:30 02:30 04:30 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 396.0 396.2 396.4 396.6 396.8 397.0 397.2 397.4 397.6 397.8 398.0