Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Χανίων
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Chania
Provided by National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1580 m
The station is offline since: 2019-03-15 20:30
Current Weather
as per 20:30 UTC, 2019-03-15
Snow level
Ύψος χιονιού
159.5 cm
Temperature
Θερμοκρασία
-0.8 °C
Soil temperature
Θερμ. εδάφους
-3.1 °C
Humidity
Υγρασία
100 %
Wind
Ανεμος
9.6 m/s at 93°
Today's Rain
Σημερινός Υετός
0 mm
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
0.4 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
396.5 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
0.8 °C
-1.8 °C
Soil High Temp.
Soil Low Temp.
-1.3 °C
-6.4 °C
High Humidity
Low Humidity
100 %
100 %
High Wind Gust
23.3 m/s
High Solar Radiation
501.3 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2019-03-15 20:30 22:30 00:30 02:30 04:30 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 0 20 40 59 79 99 119 139 158 178 198
Temperature (℃) on 2019-03-15 20:30 22:30 00:30 02:30 04:30 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 -6.0 -5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0
Mean / Max / Min Soil temperature at 2cm (℃) on 2019-03-15 20:30 22:30 00:30 02:30 04:30 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 -8.0 -7.0 -6.0 -5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0
Relative Humidity (%) on 2019-03-15 20:30 22:30 00:30 02:30 04:30 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Wind Speed / Wind gust (m/s) on 2019-03-15 20:30 22:30 00:30 02:30 04:30 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Wind Direction / Hi Wind Direction on 2019-03-15 20:30 22:30 00:30 02:30 04:30 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
Solar Radiation / Reflected Solar Radiation (w/m²) on 2019-03-15 20:30 22:30 00:30 02:30 04:30 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 0 50 100 151 201 251 301 351 402 452 502
Carbon Dioxide (ppm) on 2019-03-15 20:30 22:30 00:30 02:30 04:30 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 396.0 396.2 396.4 396.6 396.8 397.0 397.2 397.4 397.6 397.8 398.0