Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Χανίων
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Chania
Provided by National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1580 m
The station is offline since: 2019-04-16 00:15
Current Weather
as per 00:15 UTC, 2019-04-16
Snow level
Ύψος χιονιού
1.5 cm
Temperature
Θερμοκρασία
0 °C
Soil temperature
Θερμ. εδάφους
-2.9 °C
Humidity
Υγρασία
100 %
Wind
Ανεμος
0.3 m/s at 233°
Today's Rain
Σημερινός Υετός
0 mm
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
0.8 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
396.8 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
5.4 °C
-0.3 °C
Soil High Temp.
Soil Low Temp.
7.3 °C
-5 °C
High Humidity
Low Humidity
100 %
77.8 %
High Wind Gust
15.4 m/s
High Solar Radiation
791.6 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2019-04-16 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 0 4 9 13 18 22 26 31 35 40 44
Temperature (℃) on 2019-04-16 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
Mean / Max / Min Soil temperature at 2cm (℃) on 2019-04-16 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 -7.0 -5.5 -4.0 -2.5 -1.0 0.5 2.0 3.5 5.0 6.5 8.0
Relative Humidity (%) on 2019-04-16 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Wind Speed / Wind gust (m/s) on 2019-04-16 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 0 2 3 5 6 8 10 11 13 14 16
Wind Direction / Hi Wind Direction on 2019-04-16 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
Solar Radiation / Reflected Solar Radiation (w/m²) on 2019-04-16 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 0 79 158 238 317 396 475 554 634 713 792
Carbon Dioxide (ppm) on 2019-04-16 00:15 02:15 04:15 06:15 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 22:15 00:15 396.0 396.2 396.4 396.6 396.8 397.0 397.2 397.4 397.6 397.8 398.0