Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Χανίων
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Chania
Provided by National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1580 m
Current Weather
as per 16:00 UTC, 2018-07-20
Snow level
Ύψος χιονιού
n/a
Temperature
Θερμοκρασία
19.4 °C
Soil temperature
Θερμ. εδάφους
31.7 °C
Humidity
Υγρασία
62.1 %
Wind
Ανεμος
1.1 m/s at 270°
Today's Rain
Σημερινός Υετός
0 mm
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
304.1 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
396.8 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
22.6 °C
15.4 °C
Soil High Temp.
Soil Low Temp.
38.3 °C
15.1 °C
High Humidity
Low Humidity
72.6 %
46.3 %
High Wind Gust
1.1 m/s
High Solar Radiation
1127.8 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2018-07-20 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Temperature (℃) on 2018-07-20 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Mean / Max / Min Soil temperature at 2cm (℃) on 2018-07-20 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 14 17 19 22 24 27 30 32 35 37 40
Relative Humidity (%) on 2018-07-20 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Wind Speed / Wind gust (m/s) on 2018-07-20 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0
Wind Direction / Hi Wind Direction on 2018-07-20 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
Solar Radiation (w/m²) on 2018-07-20 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 0 113 226 338 451 564 677 790 902 1015 1128
Carbon Dioxide (ppm) on 2018-07-20 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 396.0 396.2 396.4 396.6 396.8 397.0 397.2 397.4 397.6 397.8 398.0