Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Χανίων
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Chania
Provided by National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1580 m
Current Weather
as per 23:00 UTC, 2021-10-19
Snow level
Ύψος χιονιού
0 cm
Temperature
Θερμοκρασία
6.3 °C
Humidity
Υγρασία
75 %
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
4.6 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
396.8 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
10.7 °C
5.5 °C
High Humidity
Low Humidity
100 %
70.3 %
High Wind Gust
0.2 m/s
High Solar Radiation
755 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2021-10-19 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Temperature (℃) on 2021-10-19 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Relative Humidity (%) on 2021-10-19 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Solar Radiation / Reflected Solar Radiation (w/m²) on 2021-10-19 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 2 77 153 228 304 379 454 530 605 681 756
Carbon Dioxide (ppm) on 2021-10-19 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 396.0 396.2 396.4 396.6 396.8 397.0 397.2 397.4 397.6 397.8 398.0