Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Χανίων
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Chania
Provided by the National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1580 m
The station is offline since: 2022-04-19 15:15
Current Weather
as per 15:15 UTC, 2022-04-19
Snow level
Ύψος χιονιού
2.2 cm
Temperature
Θερμοκρασία
3.2 °C
Humidity
Υγρασία
100 %
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
294.9 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
396.7 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
4.8 °C
1.6 °C
High Humidity
Low Humidity
100 %
82 %
High Wind Gust
7.2 m/s
High Solar Radiation
335.4 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2022-04-19 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 0 4 9 13 18 22 26 31 35 40 44
Temperature (℃) on 2022-04-19 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
Relative Humidity (%) on 2022-04-19 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Solar Radiation / Reflected Solar Radiation (w/m²) on 2022-04-19 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 0 34 67 101 134 168 202 235 269 302 336
Carbon Dioxide (ppm) on 2022-04-19 15:15 17:15 19:15 21:15 23:15 01:15 03:15 05:15 07:15 09:15 11:15 13:15 15:15 396.0 396.2 396.4 396.6 396.8 397.0 397.2 397.4 397.6 397.8 398.0