Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Χανίων
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Chania
Provided by National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1580 m
Current Weather
as per 11:00 UTC, 2019-01-21
Snow level
Ύψος χιονιού
102 cm
Temperature
Θερμοκρασία
2.1 °C
Soil temperature
Θερμ. εδάφους
-4.1 °C
Humidity
Υγρασία
100 %
Wind
Ανεμος
1 m/s at 56°
Today's Rain
Σημερινός Υετός
0 mm
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
478 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
398 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
2.1 °C
-1.6 °C
Soil High Temp.
Soil Low Temp.
-2.4 °C
-8.8 °C
High Humidity
Low Humidity
100 %
100 %
High Wind Gust
12.4 m/s
High Solar Radiation
712.7 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2019-01-21 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 0 13 27 40 54 67 80 94 107 121 134
Temperature (℃) on 2019-01-21 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 -6.0 -5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0
Mean / Max / Min Soil temperature at 2cm (℃) on 2019-01-21 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 -12.0 -10.7 -9.4 -8.1 -6.8 -5.5 -4.2 -2.9 -1.6 -0.3 1.0
Relative Humidity (%) on 2019-01-21 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Wind Speed / Wind gust (m/s) on 2019-01-21 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 0 1 3 4 6 7 8 10 11 13 14
Wind Direction / Hi Wind Direction on 2019-01-21 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
Solar Radiation / Reflected Solar Radiation (w/m²) on 2019-01-21 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 0 71 143 214 286 357 428 500 571 643 714
Carbon Dioxide (ppm) on 2019-01-21 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 01:00 03:00 05:00 07:00 09:00 11:00 396.0 396.4 396.8 397.2 397.6 398.0 398.4 398.8 399.2 399.6 400.0