Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Χανίων
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Chania
Provided by National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1580 m
Current Weather
as per 22:45 UTC, 2021-05-16
Snow level
Ύψος χιονιού
1.8 cm
Temperature
Θερμοκρασία
11 °C
Humidity
Υγρασία
44.6 %
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
9.5 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
396.7 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
15.8 °C
6.5 °C
High Humidity
Low Humidity
86.4 %
10.8 %
High Wind Gust
0.2 m/s
High Solar Radiation
1049.2 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2021-05-16 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 0 4 8 13 17 21 25 29 34 38 42
Temperature (℃) on 2021-05-16 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Relative Humidity (%) on 2021-05-16 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Solar Radiation / Reflected Solar Radiation (w/m²) on 2021-05-16 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 4 109 213 318 422 527 632 736 841 945 1050
Carbon Dioxide (ppm) on 2021-05-16 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 396.0 396.2 396.4 396.6 396.8 397.0 397.2 397.4 397.6 397.8 398.0