Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Χανίων
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Chania
Provided by the National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1580 m
The station is offline since: 2023-03-22 20:45
Current Weather
as per 20:45 UTC, 2023-03-22
Snow level
Ύψος χιονιού
0 cm
Temperature
Θερμοκρασία
5.9 °C
Surface temperature
Θερμ. επιφανείας
99999.0 °C
Humidity
Υγρασία
80 %
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
4.6 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
396.8 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
13.2 °C
5.2 °C
High Humidity
Low Humidity
100 %
38.9 %
High Wind Gust
5.4 m/s
High Solar Radiation
892.4 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2023-03-22 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 0 4 9 13 18 22 26 31 35 40 44
Temperature (℃) on 2023-03-22 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14
Relative Humidity (%) on 2023-03-22 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Solar Radiation / Reflected Solar Radiation (w/m²) on 2023-03-22 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 4 93 182 271 360 449 538 627 716 805 894
Carbon Dioxide (ppm) on 2023-03-22 20:45 22:45 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 396.0 396.2 396.4 396.6 396.8 397.0 397.2 397.4 397.6 397.8 398.0