Χιονομετρικός και μετεωρολογικός σταθμός Χανίων
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Snow level and weather station of Chania
Provided by National Observatory of Athens

Υψόμετρο/Elevation: 1580 m
Current Weather
as per 00:45 UTC, 2018-05-23
Snow level
Ύψος χιονιού
n/a
Temperature
Θερμοκρασία
16.3 °C
Soil temperature
Θερμ. εδάφους
12.2 °C
Humidity
Υγρασία
44.8 %
Wind
Ανεμος
2.7 m/s at 267°
Today's Rain
Σημερινός Υετός
0 mm
Solar Radiation
Ηλιακή Ακτινοβολία
0 W/m2
Carbon dioxide
Διοξείδιο του άνθρακα
396.7 ppm
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Temperature
Low Temperature
20.7 °C
15.8 °C
Soil High Temp.
Soil Low Temp.
22.9 °C
10.9 °C
High Humidity
Low Humidity
44.8 %
24.4 %
High Wind Gust
14 m/s
High Solar Radiation
680.2 W/m2
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
Snow level (cm) on 2018-05-23 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Temperature (℃) on 2018-05-23 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Mean / Max / Min Soil temperature at 2cm (℃) on 2018-05-23 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 10 11 13 14 16 17 18 20 21 23 24
Relative Humidity (%) on 2018-05-23 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Wind Speed / Wind gust (m/s) on 2018-05-23 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 0 2 3 5 6 8 10 11 13 14 16
Wind Direction / Hi Wind Direction on 2018-05-23 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N
Solar Radiation (w/m²) on 2018-05-23 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 0 68 136 205 273 341 409 477 546 614 682
Carbon Dioxide (ppm) on 2018-05-23 00:45 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45 396.0 396.2 396.4 396.6 396.8 397.0 397.2 397.4 397.6 397.8 398.0