Σταθμός μέτρησης σωματιδίων PM10 Χανίων
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Φιλοξενία: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης

PM10 concentration meter at Chania
Provided by the National Observatory of Athens
Hosted by the School of Environmental Engineering, Technical University of Crete

Υψόμετρο/Elevation: 130 m
Current Conditions
as per 16:35 UTC, 2019-12-05
Concentration PM10
Συγκέντρωση PM10
15.6 μg/m³
Temperature
Θερμοκρασία
13.3 °C
Humidity
Υγρασία
78 %
Barometer
Βαρόμετρο
1022.2 hPa
Highs/Lows - Μέγιστες/Ελάχιστες
High Concentration
Low Concentration
23.4 μg/m³
0.2 μg/m³
High Temperature
Low Temperature
15.6 °C
13 °C
High Humidity
Low Humidity
100 %
73.2 %
High Barometer
Low Barometer
1022.3 hPa
1016.6 hPa
Historical Reports
Ιστορικά Στοιχεία
Last 24 hours activity
Τελευταίες 24 ώρες λειτουργίας
PM10 (μg/m³) on 2019-12-05 16:35 18:35 20:35 22:35 00:35 02:35 04:35 06:35 08:35 10:35 12:35 14:35 16:35 -3 -0 2 5 8 11 13 16 19 21 24
Temperature (℃) on 2019-12-05 16:35 18:35 20:35 22:35 00:35 02:35 04:35 06:35 08:35 10:35 12:35 14:35 16:35 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
Relative Humidity (%) on 2019-12-05 16:35 18:35 20:35 22:35 00:35 02:35 04:35 06:35 08:35 10:35 12:35 14:35 16:35 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Barometric Pressure (hPa) on 2019-12-05 16:35 18:35 20:35 22:35 00:35 02:35 04:35 06:35 08:35 10:35 12:35 14:35 16:35 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024